Volgograd-Aikido

Программа аттестации Тамура сенсея

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Программы экзаменов для взрослых, Экзамен

8 kyu:   shikko (mae shikko,usiro shikko) ukemi (mae ukemi,ushiro ukemi) tai sabaki — tenkan ashi   — koho tenkan ashi   — yoko tenkan   — zenpo tenkan ashi   — kokyu tenkan ashi   tachi waza tai no henka gyaku hanmi katate dori — kokyu nage   — uchi kaiten nage suvari waza […]

Volgograd-Aikido

Программа экзаменов Ямада сенсея

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Программы экзаменов для взрослых, Экзамен

5TH KYU (60 DAYS) Shomenuchi Ikkyo Shomenuchi Iriminage Katatetori Shihonage Ryotetori Tenchinage Tsuki Kotegaeshi Ushiro Tekubitori Kotegaeshi Morotetori Kokyuho 4TH KYU (80 DAYS) Shomenuchi Nikkyo Yokomenuchi Shihonage Tsuki Iriminage Ushiro Tekubitori Sankyo Ushiro Ryokatatori Kotegaeshi Suwari waza Shomenuchi Ikkyo Suwari waza Katatori Nikkyo Suwari waza Katatori Sankyo 3RD KYU (100 DAYS) Yokomenuchi Iriminage (2 ways) […]